کسب و کار خانوادگی مدیریت کسب و کار
نرخ سرمایه‌گذاری مجدد در کسب و کار خانوادگی
کسب و کار خانوادگی مدیریت کسب و کار

نرخ سرمایه‌گذاری مجدد در کسب و کار خانوادگی. آیا کسب و کار خانوادگی شما در مسیر رشد قرار دارد؟

نرخ سرمایه‌گذاری مجدد در کسب و کار خانوادگی به نرخی اطلاق می‌شود که سودها یا درآمدهای تولید شده توسط کسب و کار دوباره در همان کسب و کار برای رشد و توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شوند.
مدیریت کسب و کار مدیریت کیفیت
مدیریت فرایند
مدیریت کسب و کار مدیریت کیفیت

مدیریت فرایند چیست؟ تعریف، ابزارها و تجارب موفق در ایران

در عصر پرشتاب کنونی کسب و کار، مدیران ارشد و متخصصان کسب و کار، قهرمانان نوآوری و بهره‌وری محسوب می‌شوند. آنها می‌دانند که هسته هر شرکت را شبکه‌ای از فرایندها، ساده و پیچیده، تشکیل می‌دهد. اگر این فرایندها بهینه نشوند، حتی امیدوارکننده‌ترین پروژه‌ها نیز کُند پیش می‌روند. برای مدیران...
تعالی سازمانی
راهنمای تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی
تعالی سازمانی

راهنمای تدوین و دانلود اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس EFQM 2020

اظهارنامه تعالی سازمانی EFQM 2020 فرمت ساده‌ای برای توصیف چگونگی اجرای اهداف استراتژیک سازمان ارائه می‌کند. اظهارنامه تعالی از چارچوب مدل EFQM 2020 استفاده می‌کند تا رویکردهای کلیدی انتخاب شده، نحوه اجرایی‌سازی آن‌ها و نتایج حاصل از اجرا را تشریح کند.

راهنمای محصولات ناربن در حوزه جوایز تعالی/ کیفیت

عنوان جایزه | مدل

اظهارنامه

پرسشنامه خودارزیابی

ابزار تحلیل پرسشنامه

پروژه‌های بهبود

📌 جایزه ملی کیفیت ایران

برگزارکننده: سازمان ملی استاندارد
مدل: کیفیت جهان اسلام

اظهارنامه آماده سطح اهتمام
اظهارنامه سطح اشتهار/ تندیس

📌 جایزه ملی تعالی و پیشرفت

برگزارکننده: مرکز ملی تعالی و پیشرفت
مدل: تعالی EFQM 2013

اظهارنامه سطح گواهی تعهد
اظهارنامه سطح تقدیرنامه/ تندیس