تخفیف!

نمونه آماده اظهارنامه تعالی سازمانی سطح تقدیرنامه جایزه ملی تعالی (فایل Word)

10.000.000 ریال

محصول پیش‌رو نمونه پیشنهادی “اظهارنامه تعالی سازمانی” است که از سوی شرکت‌ها به عنوان یک سند رسمی است تدوین می‌شود. در محتوای اظهارنامه تعالی سازمانی، تعهدات و تصمیم‌های شرکت را نسبت به اصول و معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 (بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت) و مدل تعالی سازمانی 1400 سازمان مدیریت صنعتی مورد بررسی قرار می‌دهد.

فرمت پیش‌رو، شامل فایل Word نمونه اظهارنامه سطح تقدیرنامه مطابق با فرمت سازمان مدیریت صنعتی و فایل Excel اولویت‌بندی پروژه‌های بهبود براساس الگوی مدل تعالی 1400 و EFQM 2020 است. از این ابزارها به عنوان ساختار کمکی برای تهیه مستندات لازم جهت شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می‌توان استفاده کرد تا عملکرد و فعالیت‌های شرکت خود را بهتر نشان دهید.

خاطر نشان می‌سازد فرمت حاضر، برای تسهیل فرایند تدوین اظهارنامه در شرکت‌های مختلف است و برای درک بهتر مدل و تدوین فعالانه سند مذکور، نیاز به اخذ خدمات مشاوره نیز می‌باشد.

تعداد صفحات: 69
تعداد کلمات: 30.000

در صورت بروز هرگونه سؤالی در خصوص این محصول، با ما تماس بگیرید.