تخفیف!

پرسشنامه نوآوری EFQM 2020 (فایل Word)

1.000.000 ریال

دسته:

در سال‌های اخیر، نوآوری همچنان یک نیروی محرکه برای انطباق، تغییر و بقا است. مدل نوآوری (Innovation Lens) EFQM (2020) یک زیرساخت کلیدی را برای دستیابی به این هدف مهم را فراهم می‌کنند. 

پرسشنامه نوآوری EFQM در 8 صفحه، جهت انجام خودارزیابی سریع در حوزه نوآوری و شناسایی وضعیت سازمان و نقاط قوت و قابل بهبود آن کاربرد دارد. همچنین این پرسشنامه می‌توان پایه‌ای باشد برای حرکت به سمت ارزیابی‌های دقیق‌تر و شناسایی سطح بلوغ نوآوری بر اساس مدل نوآوری EFQM و انواع عارضه‌یابی سازمانی در این حوزه.

پرسشنامه نوآوری EFQM
پرسشنامه نوآوری EFQM