مشاوره مدیریت کسب و کار

کسب و کارهای موفق در دنیای امروز، کسب و کارهایی هستند که پروژه‌های کلیدی و مهم مدیریتی را در چارچوب زمان، کیفیت و هزینه مناسبی پیاده‌سازی نمایند تا بتوانند از نتایج بسیار ارزشمند آن‌ها استفاده کنند. ناربن در طراحی و پیاده‌سازی این پروژه‌ها، توانمندساز کسب و کارها می‌باشد. از میان این پروژه‌ها می‌توان به طراحی ساختار سازمانی، پیاده سازی راهکارهای مدیریت دانش، مدل‌سازی و بازمهندسی و استانداردسازی فرایندهای کسب و کار، تدوین و بازنگری برنامه‌های راهبردی (استراتژیک)، عارضه یابی سازمانی و اندازه‌گیری و بهبود بهره‌وری اشاره نمود. 


01

طراحی ساختار سازمانی

طراحی بهینه ساختار سازمانی مسئله‌ای اساسی در سازمان‌های مختلف می‌باشد که پیاده‌سازی دقیق و بهنگام آن می‌توان اثرات بسیار خوبی بر کیفیت اجرای فعالیت‌های سازمان داشته باشد. در این پروژه، معمولاً بر اساس رویکردهای کلان استراتژیک و یا ملاحظات قانونی و فنی و فرایندهای سازمان، ساختار سازمانی طراحی یا بروزرسانی می‌گردد.

02

پیاده سازی راهکارهای مدیریت دانش

پياده‌سازي ابزارهای مديريت دانش در سه بعد فرهنگ، فناوری و ساختار سازمانی با هدف سوق شركت در مسير تبديل شدن به يك سازمان دانش محور صورت مي‌پذيرد. خدمات ارائه شده در این گستره متناسب با شرایط و نیاز سازمان و همچنین سطح بلوغ دانشی طراحی و پیاده‌سازی می‌گردد.

03

مدلسازی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کاری

بازمهندسی فرایندهای سازمان در راستای ارتقای بهره‌وری مورد تأکید سازمان‌های پیشرو می‌باشد. در این پروژه‌ها، ضمن ارزیابی اهداف کلان و استراتژی‌ها، بر اساس مدل‌های کسب و کاری، قوانین و مقررات، بهینه‌کاوی‌های بین‌المللی و غیره، مدل فرایندی سازمان ترسیم و جزئیات کلیه فرایندها تدوین می‌گردد.

04

بازنگری و تدوین برنامه‌های استراتژیک

یکی از پروژه‌های بهبود در سازمان‌ها که به صورت مستقیم بر تحقق چشم‌انداز و اهداف کلان سازمان مؤثر است، پروژه مدیریت استراتژیک می‌باشد که در آن با شناسایی توانمندی‌های سازمان و شرایط محیطی، بهترین گزینه‌ها برای رسیدن به اهداف شناسایی و برنامه‌ریزی شده و برای پیاده‌سازی و کنترل راهکارها ارائه می‌گردد.

05

عارضه یابی سازمانی

شناسایی مشکلات اساسی و ریشه‌ای سازمان‌ها یکی از دغدغه‌های مهم و همیشگی در سازمان می‌باشد. در این پروژه، با بکارگیری ابزارها، متدولوژی‌ها و روش‌های سیستمی، می‌توان به عارضه‌ها و علل ریشه‌ای آن‌ها در سازمان پرداخت و با ارائه و اجرای راهکارهای برون رفت، اثرات بسیار مطلوبی بر عملکرد سازمان ایجاد نمود.

06

اندازه گیری و بهبود بهره وری

بهره‌وری حاصل انجام کلیه فعالیت‌ها در سازمان است. این مفهوم شامل دو بخش کارایی (نحوه صحیح تحقق اهداف) و اثربخشی (میزان دستیابی به اهداف) می‌باشد که با شناسایی و اندازه‌گیری آن‌ها، می‌توان جهت بهبود برنامه‌های عملیاتی شناسایی کرد و گلوگاه‌های بهره‌وری را در سازمان شناسایی و حذف نمود.

راهنمای محصولات ناربن در حوزه جوایز تعالی/ کیفیت

عنوان جایزه | مدل

اظهارنامه

پرسشنامه خودارزیابی

ابزار تحلیل پرسشنامه

پروژه‌های بهبود

📌 جایزه ملی کیفیت ایران

برگزارکننده: سازمان ملی استاندارد
مدل: کیفیت جهان اسلام

اظهارنامه آماده سطح اهتمام
اظهارنامه سطح اشتهار/ تندیس

📌 جایزه ملی تعالی و پیشرفت

برگزارکننده: مرکز ملی تعالی و پیشرفت
مدل: تعالی EFQM 2013

اظهارنامه سطح گواهی تعهد
اظهارنامه سطح تقدیرنامه/ تندیس