تخفیف!

مجموعه کامل پرسشنامه‌های تعالی سازمانی 2013

ریال800.000

توضیحات

این مجموعه حاوی فایل Word و Pdf چهار نمونه پرسش‌نامه تعالی سازمانی مبتنی بر مدل تعالی سازمانی 2013 و یک پرسش‌نامه ارزیابی سریع می‌باشد.