تخفیف!

قالب آماده گزارش فعالیت هیئت مدیره در سال 1402 (فرمت Word)

1.200.000 ریال

گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی سالیانه شرکت، یکی از مهمترین گزارشاتی است که به صورت دوره‌ای (12 ماهه) در شرکت‌ها تدوین می‌گردد. با توجه به الزام سازمان بورس و قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌‌ها اعم از ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار باید توسط مدیریت شرکت تدوین در مجمع عمومی به کلیه سهامداران و ذی‌نفعان ارائه گردد.

با توجه به اینکه این گزارش از بخش‌های مختلف و مهمی تشکیل شده است، لازم است که اطمینان حاصل گردد به کلیه بخش‌ها توجه دقیق و فنی صورت گرفته است. لذا محصول نمونه آماده (قالب آماده) گزارش فعالیت هیئت مدیره بر اساس راهنمایی‌های سازمان بورس و همچنین تجارب مختلف در این حوزه توسط گروه توسعه کسب و کار ناربن تهیه و در دسترس قرار گرفته است. در این فایل، تا جایی که امکان داشته از راهنمایی‌های مختلف جهت کمک به بروزرسانی شرکت استفاده شده است و این مسئله می‌توان گفت تا حد زیادی تدوین و بروزرسانی این قالب آماده را تسهیل نموده است.

لازم به توضیح است که این فایل به صورت قالب به همراه راهنما بوده و نیاز به تکمیل و بروزرسانی توسط شرکت را دارد و خود به تنهایی (بدون بروزرسانی) کارایی لازم را نخواهد داشت.

در ادامه بخش‌هایی از این گزارش که مشتمل بر 28 صفحه می‌باشد جهت آشنایی بیشتر ارائه می‌گردد:

جلد گزارش فعالیت هیئت مدیره
جلد گزارش فعالیت هیئت مدیره
بخش پیام مدیرعامل گزارش فعالیت هیئت مدیره
بخش پیام مدیرعامل گزارش فعالیت هیئت مدیره
قالب کامل گزارش فعالیت هیئت مدیره
قالب کامل گزارش فعالیت هیئت مدیره