پرسشنامه ارزیابی تاب آوری بر اساس مدل تعالی (EFQM 2020) فایل Word

ریال500.000

توضیحات

این پرسش‌نامه که بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 طراحی شده است، در شناسایی موقعیت فعلی و تعیین جهت‌ها و فرصت‌های بهبود بالقوه و اولویت‌های آینده شرکت کمک شایانی می نماید.