ابزار تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (فایل excel)

3.000.000 ریال

ابزار تحلیل شاخص‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (فایل اکسل)  – ویرایش چهارم تاریخ 14 مرداد 1402

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (تحلیل مالی) یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که پس از تهیه صورت‌های مالی اساسی انجام می‌شود. با انجام این تجزیه و تحلیل‌ها می‌توان وضعیت عملکرد یک واحد اقتصادی را با خودش و سایر شرکت‌ها مقایسه و مسیر حرکت آینده کسب و کار را تعیین کرد. از آنجا که تجزیه و تحلیل صورت های مالی بر أساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اساسی انجام می‌شود، دقت در تهیه آن‌ها و ورود اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

محصول پیش‌رو، فایل اکسل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، به عنوان یک برنامه کاربردی مالی و حسابداری و در عین حال آموزشی  با رویکرد تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در حوزه انواع شرکت‌های خصوصی، دولتی، نهادی و بورسی، نهادها، مؤسسات عمومی و دولتی طراحی شده است؛ با بهره‌گیری از خروجی‌های این محصول، واحدهای برنامه‌ریزی، مالی، مجامع، مدیران و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند عملکرد مالی کسب و کار خود یا رقیب را رصد نموده و ارزش افزوده پایدار برای بنگاه خود ایجاد نمایند.

برای آشنایی با چگونگی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اکسل در ادامه فایل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت فرضی در اختیار شما قرار داده شده است. در این فایل اطلاعات مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای دو مورد از صورت‌های مالی این شرکت (صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان) به هر دو روش تجزیه و تحلیل افقی و عمودی قابل بررسی می‌باشد.

در این فایل با چه نسبت‌هایی آشنا خواهید شد؟

نسبت‌های نقدینگی: نسبت جاري، نسبت سريع(آني)، نسبت نقدينگي، فرجه تدافعي، نسبت دارايي جاري، نسبت كفايت نقد و نسبت گردش نقدي

نسبت های نقدینگی

نسبت‌های فعالیت: دوره گردش موجودی كالا، دوره گردش مواد و كالاي نيمه ساخته، دوره وصول مطالبات تجاري، دوره گردش عمليات، نسبت كالا به سرمايه‌ در گردش، گردش سرماية جاري، گردش سرمايه ثابت ، گردش دارايي و درصد تغيير فروش

نسبت فعالیت

نسبت‌های اهرمی (سرمایه‌گذاری): نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه، نسبت مالكانه، نسبت كل بدهي، نسبت پوشش بدهي، وجوه نقد عملياتي به بدهي، نسبت پوشش بهره، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها و بدهی جاری به ارزش ویژه

نسبت‌های سودآوری: حاشیه سود خالص، بازده فروش ، بازده دارايي (ROA)، بازده سرمايه (ROE)، درصد تغيير سود، حاشیه سود عملیاتی، بازده سرمايه در گردش، شاخص سودمندي وام، بازده دارائي ثابت و بازده سرمايه‌گذاري بلند مدت

نسبت‌های ارزیابی: سود(عايدي) هر سهم (EPS)، سود نقدي هر سهم (DPS)، جريان نقدي هر سهم، ارزش روز سهم به سود (P/E)، بازده نقدي دارايي، نسبت سود تقسيم شده و توان پرداخت سود نقدي (OI)

 نسبت‌های متفرقه: بهای تمام شده به فروش، سرمایه در گردش، بازده سرمایه‌گذاری، کارایی تولید، کارایی مالیاتی و تأمین مالی، درصد تغییرات فروش، درصد تغییرات هزینه‌های اداری و عمومی و درصد تغییرات سود عملیاتی

پیش‌بینی ورشکستگی

خلاصه 58 شاخص:

نسبت‌های نقدینگی (7 شاخص)

نسبت جاری

نسبت سريع(آنی)

نسبت نقدينگی

فرجه تدافعی

نسبت دارایی جاری

نسبت كفايت نقد

نسبت گردش نقدی

نسبت‌های فعالیت (9 شاخص)

دوره گردش موجودی كالا

دوره گردش مواد و كالاي نيمه ساخته

دوره وصول مطالبات تجاري (DSO)

دوره گردش عمليات

نسبت كالا به سرمايه‌ در گردش

گردش سرمايه جاری

گردش سرمايه ثابت

گردش دارايی (Asset Turnover)

درصد تغيير فروش

نسبت‌های سرمایه گذاری (8 شاخص)

نسبت دارايی ثابت به ارزش ويژه

نسبت مالكانه

نسبت كل بدهی

نسبت پوشش بدهی

وجوه نقد عملیاتی به بدهی

نسبت پوشش بهره

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها

بدهی جاری به ارزش ویژه

نسبت‌های سودآوری (10 شاخص)

نسبت سود خالص (حاشيه فروش)

بازده فروش (ROS)

بازده دارايي (ROA)

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

درصد تغيير سود

حاشیه سود عملیاتی

بازده سرمايه در گردش

شاخص سودمندی وام

بازده دارائی ثابت

بازده سرمايه‌گذاری بلند مدت

نسبت‌های ارزیابی (7 شاخص)

سود (عایدی) هر سهم (EPS)

سود نقدی هر سهم (DPS)

جريان نقدي هر سهم

ارزش روز سهم به سود (P/E)

بازده نقدي دارايي

نسبت سود تقسيم شده

توان پرداخت سود نقدي (OI)

پیش‌بینی ورشکستگی (مدل آلتمن – بازبینی شده) (5 شاخص)

سرمایه در گردش به دارایی‌ها

سود انباشته به دارایی

سود قبل از بهره و مالیات به جمع دارایی‌ها

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به جمع بدهی

فروش به جمع دارایی‌ها

پیش‌بینی ورشکستگی (مدل اسپرینگیت) (4 شاخص)

سرمایه در گردش به دارایی‌ها

سود قبل از بهره و مالیات به جمع دارایی‌ها

سود قبل از مالیات به بدهی‌های جاری

فروش به جمع دارایی‌ها

نسبت‌های متفرقه (8 شاخص)

بهای تمام شده به فروش

سرمایه در گردش (میلیون ریال)

کارایی تولید

کارایی مالیاتی و تأمین مالی

درصد تغییرات فروش

درصد تغییرات هزینه‌های مالی

درصد تغییرات هزینه‌های اداری و عمومی

درصد تغییرات سود عملیاتی

چه کسانی می‌توانند از این محصول استفاده کنند و شرایط استفاده:

کارفرمایان و سهامداران شرکت‌های سهامی خاص و عام، مدیران مالی، حسابرسان مستقل، حسابداران و دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی، بازرگانی، صنعتی و حسابداری، اشخاص ذینفع و سرمایه‌گذاران در شرکت‌های بورسی و سایر علاقه مندان به علم مالی

📌 لطفاً توجه نمایید که بخش‌هایی از این فایل اکسل به صورت Protected می‌باشد و امکان تغییر در آن وجود ندارد. لذا در صورت نیاز به فایل اصلی (Unprotected) و یا در صورت بروز هر نوع سؤال یا ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات با ما در تماس باشید!