مدیریت کیفیت
آشنایی با مفاهیم فرایند، دستورالعمل، آیین نامه، روش اجرایی، فرم و فرمت
مدیریت کیفیت

آشنایی با مفاهیم فرایند، دستورالعمل، آیین‌نامه، روش اجرایی، فرم و فرمت

مستندات مدیریت کیفیت نقش مهمی در توصیف، تعریف، و استانداردسازی فرآیندها، فعالیت‌ها، و مسئولیت‌های مرتبط دارند. در این مقاله با مفاهیم فرایند، دستورالعمل، آیین نامه، روش اجرایی، فرم و فرمت بیشتر آشنا می‌شویم.
مدیریت کیفیت
تفاوت میان فرایند، روش اجرایی و دستورالعمل کاری
مدیریت کیفیت

تفاوت میان فرایند کسب و کار، روش اجرایی و دستورالعمل کاری

بسیاری اغلب این سه عبارت را اشتباه می‌گیرند: فرآیند کسب و کار (Business Process)، رویه (Procedure) و دستورالعمل کاری (Work Instruction). در این مقاله به ارائه تفاوت میان این سه اصطلاح می‌پردازیم تا متوجه شوید چه زمانی از کدام اصطلاح در مدیریت کیفیت کسب و کارتان استفاده کنید.
تعالی سازمانی
راهنمای تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی
تعالی سازمانی

راهنمای تدوین و دانلود اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس EFQM 2020

اظهارنامه تعالی سازمانی EFQM 2020 فرمت ساده‌ای برای توصیف چگونگی اجرای اهداف استراتژیک سازمان ارائه می‌کند. اظهارنامه تعالی از چارچوب مدل EFQM 2020 استفاده می‌کند تا رویکردهای کلیدی انتخاب شده، نحوه اجرایی‌سازی آن‌ها و نتایج حاصل از اجرا را تشریح کند.
مربی‌گری کسب و کار
مربی‌ کسب و کار
مربی‌گری کسب و کار

آشنایی با مفهوم مربی کسب و کار و کوچینگ که باید بدانید

مربی کسب و کار فردی ماهر، واجد شرایط و با تجربه و دانش در موضوعات مرتبط با حوزه کسب و کار است که می‌تواند به مالک یا مدیر در راه‌اندازی، رشد و یا توسعه یک کسب و کار کمک کند.
مسائل و تحلیل‌های جهانی
شکاف و تبعیض جنسیتی محیط کار در سال 2022
مسائل و تحلیل‌های جهانی

شکاف و تبعیض جنسیتی در سال 2022

گزارش جهانی شکاف جنسیتی منتشر شده در سال 2022 نشان می‌دهد که برابری جنسیتی در حال بهبود نیست و تبعیض جنسیتی کاهش نیافته است. برآوردها نمایان‌گر این مطلب هستند که 132 سال دیگر طول می‌کشد تا شکاف جنسیتی جهانی کاهش یابد. از آنجایی که بحران‌ها در عرصه‌های مختلف در...
  • 1
  • 2