مدیریت کیفیت
آشنایی با مفاهیم فرایند، دستورالعمل، آیین نامه، روش اجرایی، فرم و فرمت
مدیریت کیفیت

آشنایی با مفاهیم فرایند، دستورالعمل، آیین‌نامه، روش اجرایی، فرم و فرمت

مستندات مدیریت کیفیت نقش مهمی در توصیف، تعریف، و استانداردسازی فرآیندها، فعالیت‌ها، و مسئولیت‌های مرتبط دارند. در این مقاله با مفاهیم فرایند، دستورالعمل، آیین نامه، روش اجرایی، فرم و فرمت بیشتر آشنا می‌شویم.
مدیریت کیفیت
تفاوت میان فرایند، روش اجرایی و دستورالعمل کاری
مدیریت کیفیت

تفاوت میان فرایند کسب و کار، روش اجرایی و دستورالعمل کاری

بسیاری اغلب این سه عبارت را اشتباه می‌گیرند: فرآیند کسب و کار (Business Process)، رویه (Procedure) و دستورالعمل کاری (Work Instruction). در این مقاله به ارائه تفاوت میان این سه اصطلاح می‌پردازیم تا متوجه شوید چه زمانی از کدام اصطلاح در مدیریت کیفیت کسب و کارتان استفاده کنید.