مدیریت کسب و کار مدیریت کیفیت
مدیریت فرایند
مدیریت کسب و کار مدیریت کیفیت

مدیریت فرایند چیست؟ تعریف، ابزارها و تجارب موفق در ایران

در عصر پرشتاب کنونی کسب و کار، مدیران ارشد و متخصصان کسب و کار، قهرمانان نوآوری و بهره‌وری محسوب می‌شوند. آنها می‌دانند که هسته هر شرکت را شبکه‌ای از فرایندها، ساده و پیچیده، تشکیل می‌دهد. اگر این فرایندها بهینه نشوند، حتی امیدوارکننده‌ترین پروژه‌ها نیز کُند پیش می‌روند. برای مدیران...

راهنمای محصولات ناربن در حوزه جوایز تعالی/ کیفیت

عنوان جایزه | مدل

اظهارنامه

پرسشنامه خودارزیابی

ابزار تحلیل پرسشنامه

پروژه‌های بهبود

📌 جایزه ملی کیفیت ایران

برگزارکننده: سازمان ملی استاندارد
مدل: کیفیت جهان اسلام

اظهارنامه آماده سطح اهتمام
اظهارنامه سطح اشتهار/ تندیس

📌 جایزه ملی تعالی و پیشرفت

برگزارکننده: مرکز ملی تعالی و پیشرفت
مدل: تعالی EFQM 2013

اظهارنامه سطح گواهی تعهد
اظهارنامه سطح تقدیرنامه/ تندیس