کسب و کار خانوادگی مدیریت کسب و کار
نرخ سرمایه‌گذاری مجدد در کسب و کار خانوادگی
کسب و کار خانوادگی مدیریت کسب و کار

نرخ سرمایه‌گذاری مجدد در کسب و کار خانوادگی. آیا کسب و کار خانوادگی شما در مسیر رشد قرار دارد؟

نرخ سرمایه‌گذاری مجدد در کسب و کار خانوادگی به نرخی اطلاق می‌شود که سودها یا درآمدهای تولید شده توسط کسب و کار دوباره در همان کسب و کار برای رشد و توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شوند.

راهنمای محصولات ناربن در حوزه جوایز تعالی/ کیفیت

عنوان جایزه | مدل

اظهارنامه

پرسشنامه خودارزیابی

ابزار تحلیل پرسشنامه

پروژه‌های بهبود

📌 جایزه ملی کیفیت ایران

برگزارکننده: سازمان ملی استاندارد
مدل: کیفیت جهان اسلام

اظهارنامه آماده سطح اهتمام
اظهارنامه سطح اشتهار/ تندیس

📌 جایزه ملی تعالی و پیشرفت

برگزارکننده: مرکز ملی تعالی و پیشرفت
مدل: تعالی EFQM 2013

اظهارنامه سطح گواهی تعهد
اظهارنامه سطح تقدیرنامه/ تندیس