هوش مصنوعی
هوش مصنوعی

چگونه طرح کسب و کار خود را با هوش مصنوعی مولد تدوین کنیم؟

یک طرح کسب و کار (بیزینس پلن یا طرح تجاری) با ساختار مناسب پایه و اساس هر سرمایه گذاری موفق است. این طرح به اداره یک سازمان کمک می کند تا اهداف تجاری، بازاریابی و استراتژی های مالی آنها را هدایت کند. از طرفی هوش مصنوعی مولد می تواند...

راهنمای محصولات ناربن در حوزه جوایز تعالی/ کیفیت

عنوان جایزه | مدل

اظهارنامه

پرسشنامه خودارزیابی

ابزار تحلیل پرسشنامه

پروژه‌های بهبود

📌 جایزه ملی کیفیت ایران

برگزارکننده: سازمان ملی استاندارد
مدل: کیفیت جهان اسلام

اظهارنامه آماده سطح اهتمام
اظهارنامه سطح اشتهار/ تندیس

📌 جایزه ملی تعالی و پیشرفت

برگزارکننده: مرکز ملی تعالی و پیشرفت
مدل: تعالی EFQM 2013

اظهارنامه سطح گواهی تعهد
اظهارنامه سطح تقدیرنامه/ تندیس