مربی‌گری کسب و کار
مربی‌گری کسب و کار

بیزینس کوچینگ و نقش یک کوچ کسب‌و‌کار

بیزینس کوچینگ (business coaching) یک فرآیند مشارکتی است که بین یک کوچ کسب‌و‌کار و یک کارآفرین یا صاحب کسب‌و‌کار انجام می شود تا به چالش‌های موجود پاسخ داده، اهداف خود را مشخص‌ کرده و آن‌ها را به دست آوردند تا کسب‌و‌کار خود را به سطح بعدی برسانند. در این...

راهنمای محصولات ناربن در حوزه جوایز تعالی/ کیفیت

عنوان جایزه | مدل

اظهارنامه

پرسشنامه خودارزیابی

ابزار تحلیل پرسشنامه

پروژه‌های بهبود

📌 جایزه ملی کیفیت ایران

برگزارکننده: سازمان ملی استاندارد
مدل: کیفیت جهان اسلام

اظهارنامه آماده سطح اهتمام
اظهارنامه سطح اشتهار/ تندیس

📌 جایزه ملی تعالی و پیشرفت

برگزارکننده: مرکز ملی تعالی و پیشرفت
مدل: تعالی EFQM 2013

اظهارنامه سطح گواهی تعهد
اظهارنامه سطح تقدیرنامه/ تندیس