تهیه گزارش شاخص های کسب و کار طرح ملی و دانش بنیان شرکت خدمات ویژه شهروندی

    • خدمات شهری, فناوری اطلاعات و ارتباطات