هوش مصنوعی مولد
هوش مصنوعی مولد

چگونه طرح کسب و کار خود را با هوش مصنوعی مولد تدوین کنیم؟

یک طرح کسب و کار (بیزینس پلن یا طرح تجاری) با ساختار مناسب پایه و اساس هر سرمایه گذاری موفق است. این طرح به اداره یک سازمان کمک می کند تا اهداف تجاری، بازاریابی و استراتژی های مالی آنها را هدایت کند. از طرفی هوش مصنوعی مولد می تواند...
هوش مصنوعی مولد
هوش مصنوعی مسئول
هوش مصنوعی مولد

هوش مصنوعی مسئول (Responsible AI) چیست؟

هوش مصنوعی مسئول (مسئولیت پذیر) رویکردی برای توسعه و به کارگیری هوش مصنوعی (AI) از نظر اخلاقی و قانونی است. هدف هوش مصنوعی مسئول به کارگیری هوش مصنوعی به شیوه ای ایمن، قابل اعتماد و اخلاقی است. استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی باید شفافیت را افزایش دهد و به...